preskoči na sadržaj

Srednja škola Bol, Bol

Školski odbor

Školski odbor Srednje škole Bol

 

 • Ljubica Kusanović, predsjednica
 • Ada Seferagić
 • Lucija Carević Brešković
 • Ivana Bošković
 • Jakov Okmažić
 • Matko Baković
 • Maja Žuljević

Školom upravlja školski odbor.

Školski odbor ima sedam članova.

Članove školskog odbora imenuje i razrješava :

 • dva člana Nastavničko vijeće, iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
 • jednog član Vijeće roditelja iz reda roditelja koji nije radnik Škole,
 • tri člana samostalno imenuje osnivač.
 • jednog člana školskog odbora bira i razrješava Radničko vijeće, a ako u školi nije utemeljeno radničko vijeće, člana Školskog odbora imenuju i opozivaju radnici Škole neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu i provedbenim propisima kojima je uređen izbor radničkog vijeća koje  ima samo jednog člana.

Članovi školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova teče od dana konstituiranja školskog odbora. Mandat članu školskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana od dana

Svaki član školskog odbora može biti izabran za predsjednika, a do izbora predsjednika sjednicu vodi najstariji član školskog odbora. Odluke školskog odbora pravovaljane su ako za njih glasuje većina od ukupnog broja članova.

Školski odbor može osnivati povjerenstva ili radne skupine za proučavanje pitanja, pripremanje prijedloga akata ili obavljanje drugih poslova važnih za Školu. Članovi  povjerenstava i radnih skupina imenuju se na vrijeme  koje je potrebno da se obavi određena zadaća. Školski  odbor  može  u  svako  doba  opozvati  povjerenstvo  ili  radnu  skupinu, odnosno pojedinog člana.

Školski odbor:

 • donosi opće akte Škole
 • donosi godišnji plan i program rada i nadzire njegovo izvršavanje
 • donosi školski kurikulum
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad i sigurnost u Školi
 • odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o promjeni djelatnosti Škole
 • daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u  Školi
 • odlučuje o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
 • odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • odlučuje o žalbama protiv rješenja školskih tijela donesenih na osnovi javnih ovlasti, osim kada je zakonom ili podzakonskim aktom određeno drukčije
 • donosi prijedlog financijskog plana, financijski plan i financijski obračun
 • osniva učeničke klubove i udruge
 • odlučuje o uporabi dobiti u skladu s osnivačkim aktom
 • odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju  pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost do  70.000,00   kuna
 • odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju  pokretne imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od  70.000,00  kuna
 • o stjecanju, opterećivanju ili otuđenju nepokretne imovine škola odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača, bez obzira na vrijednost nepokretne imovine,
 • bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika školskog odbora
 • bira i razrješava ravnatelja
 • predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole
 • predlaže statusne promjene
 • predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
 • razmatra rezultate obrazovnog rada
 • razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole
 • obavlja druge poslove određene propisima, ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

ERASMUS+

eTwinning

Projekt Divlji pijat

Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Agencija za mobilnost

MZO

 

AZOO

ASOO

Centar izvrsnosti SDŽ

e-Lektire

CMS za škole logo
Srednja škola Bol, Bol / Bračka cesta 3, HR-21420 Bol / ss-bol.skole.hr / ured@ss-bol.skole.hr
preskoči na navigaciju